Ontslag Nieuw(-)bergen (?)

Uw werkgever in Nieuw(-)bergen (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuw(-)bergen (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuw(-)bergen (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuw(-)bergen (?). Uw werkgever in Nieuw(-)bergen (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuw(-)bergen (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuw(-)bergen (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuw(-)bergen (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuw(-)bergen (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuw(-)bergen (?) of met bevallingsverlof bent in Nieuw(-)bergen (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuw(-)bergen (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuw(-)bergen (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuw(-)bergen (?)
 • Als u in Nieuw(-)bergen (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuw(-)bergen (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuw(-)bergen (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuw(-)bergen (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuw(-)bergen (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuw(-)bergen (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuw(-)bergen (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuw(-)bergen (?). Uitzonderingen in Nieuw(-)bergen (?);
 • Als uw werkgever in Nieuw(-)bergen (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuw(-)bergen (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuw(-)bergen (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuw(-)bergen (?) niet geschikt voor uw werk in Nieuw(-)bergen (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuw(-)bergen (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuw(-)bergen (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuw(-)bergen (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuw(-)bergen (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuw(-)bergen (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuw(-)bergen (?) u eveneens wel ontslaan.