Ontslag Nieuw-beijerland

Uw werkgever in Nieuw-beijerland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuw-beijerland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuw-beijerland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuw-beijerland. Uw werkgever in Nieuw-beijerland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuw-beijerland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuw-beijerland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuw-beijerland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuw-beijerland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuw-beijerland of met bevallingsverlof bent in Nieuw-beijerland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuw-beijerland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuw-beijerland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuw-beijerland
 • Als u in Nieuw-beijerland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuw-beijerland wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuw-beijerland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuw-beijerland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuw-beijerland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuw-beijerland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuw-beijerland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuw-beijerland. Uitzonderingen in Nieuw-beijerland;
 • Als uw werkgever in Nieuw-beijerland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuw-beijerland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuw-beijerland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuw-beijerland niet geschikt voor uw werk in Nieuw-beijerland of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuw-beijerland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuw-beijerland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuw-beijerland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuw-beijerland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuw-beijerland verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuw-beijerland u eveneens wel ontslaan.