Ontslag Nieuw beerta

Uw werkgever in Nieuw beerta mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuw beerta zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuw beerta

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuw beerta. Uw werkgever in Nieuw beerta mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuw beerta arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuw beerta niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuw beerta te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuw beerta u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuw beerta of met bevallingsverlof bent in Nieuw beerta.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuw beerta kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuw beerta die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuw beerta
 • Als u in Nieuw beerta lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuw beerta wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuw beerta lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuw beerta lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuw beerta wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuw beerta op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuw beerta

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuw beerta. Uitzonderingen in Nieuw beerta;
 • Als uw werkgever in Nieuw beerta bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuw beerta aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuw beerta gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuw beerta niet geschikt voor uw werk in Nieuw beerta of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuw beerta.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuw beerta

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuw beerta niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuw beerta of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuw beerta verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuw beerta u eveneens wel ontslaan.