Ontslag Nieuw annerveen

Uw werkgever in Nieuw annerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuw annerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuw annerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuw annerveen. Uw werkgever in Nieuw annerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuw annerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuw annerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuw annerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuw annerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuw annerveen of met bevallingsverlof bent in Nieuw annerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuw annerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuw annerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuw annerveen
 • Als u in Nieuw annerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuw annerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuw annerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuw annerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuw annerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuw annerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuw annerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuw annerveen. Uitzonderingen in Nieuw annerveen;
 • Als uw werkgever in Nieuw annerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuw annerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuw annerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuw annerveen niet geschikt voor uw werk in Nieuw annerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuw annerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuw annerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuw annerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuw annerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuw annerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuw annerveen u eveneens wel ontslaan.