Ontslag Nieuw amerika /nij amerika

Uw werkgever in Nieuw amerika /nij amerika mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuw amerika /nij amerika zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuw amerika /nij amerika

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuw amerika /nij amerika. Uw werkgever in Nieuw amerika /nij amerika mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuw amerika /nij amerika arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuw amerika /nij amerika niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuw amerika /nij amerika te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuw amerika /nij amerika u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuw amerika /nij amerika of met bevallingsverlof bent in Nieuw amerika /nij amerika.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuw amerika /nij amerika kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuw amerika /nij amerika die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuw amerika /nij amerika
 • Als u in Nieuw amerika /nij amerika lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuw amerika /nij amerika wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuw amerika /nij amerika lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuw amerika /nij amerika lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuw amerika /nij amerika wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuw amerika /nij amerika op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuw amerika /nij amerika

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuw amerika /nij amerika. Uitzonderingen in Nieuw amerika /nij amerika;
 • Als uw werkgever in Nieuw amerika /nij amerika bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuw amerika /nij amerika aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuw amerika /nij amerika gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuw amerika /nij amerika niet geschikt voor uw werk in Nieuw amerika /nij amerika of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuw amerika /nij amerika.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuw amerika /nij amerika

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuw amerika /nij amerika niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuw amerika /nij amerika of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuw amerika /nij amerika verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuw amerika /nij amerika u eveneens wel ontslaan.