Ontslag Nieuw acht

Uw werkgever in Nieuw acht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuw acht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuw acht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuw acht. Uw werkgever in Nieuw acht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuw acht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuw acht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuw acht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuw acht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuw acht of met bevallingsverlof bent in Nieuw acht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuw acht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuw acht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuw acht
 • Als u in Nieuw acht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuw acht wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuw acht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuw acht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuw acht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuw acht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuw acht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuw acht. Uitzonderingen in Nieuw acht;
 • Als uw werkgever in Nieuw acht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuw acht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuw acht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuw acht niet geschikt voor uw werk in Nieuw acht of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuw acht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuw acht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuw acht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuw acht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuw acht verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuw acht u eveneens wel ontslaan.