Ontslag Nietap

Uw werkgever in Nietap mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nietap zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nietap

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nietap. Uw werkgever in Nietap mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nietap arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nietap niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nietap te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nietap u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nietap of met bevallingsverlof bent in Nietap.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nietap kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nietap die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nietap
 • Als u in Nietap lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nietap wilt opnemen;
 • Omdat u in Nietap lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nietap lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nietap wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nietap op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nietap

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nietap. Uitzonderingen in Nietap;
 • Als uw werkgever in Nietap bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nietap aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nietap gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nietap niet geschikt voor uw werk in Nietap of
 • u functioneert niet voldoende in Nietap.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nietap

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nietap niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nietap of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nietap verblijft, dan mag uw werkgever in Nietap u eveneens wel ontslaan.