Ontslag Niesoord

Uw werkgever in Niesoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Niesoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Niesoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Niesoord. Uw werkgever in Niesoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Niesoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Niesoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Niesoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Niesoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Niesoord of met bevallingsverlof bent in Niesoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Niesoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Niesoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Niesoord
 • Als u in Niesoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Niesoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Niesoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Niesoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Niesoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Niesoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Niesoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Niesoord. Uitzonderingen in Niesoord;
 • Als uw werkgever in Niesoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Niesoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Niesoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Niesoord niet geschikt voor uw werk in Niesoord of
 • u functioneert niet voldoende in Niesoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Niesoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Niesoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Niesoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Niesoord verblijft, dan mag uw werkgever in Niesoord u eveneens wel ontslaan.