Ontslag Nierhoven

Uw werkgever in Nierhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nierhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nierhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nierhoven. Uw werkgever in Nierhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nierhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nierhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nierhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nierhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nierhoven of met bevallingsverlof bent in Nierhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nierhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nierhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nierhoven
 • Als u in Nierhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nierhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Nierhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nierhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nierhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nierhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nierhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nierhoven. Uitzonderingen in Nierhoven;
 • Als uw werkgever in Nierhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nierhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nierhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nierhoven niet geschikt voor uw werk in Nierhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Nierhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nierhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nierhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nierhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nierhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Nierhoven u eveneens wel ontslaan.