Ontslag Niemeskant

Uw werkgever in Niemeskant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Niemeskant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Niemeskant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Niemeskant. Uw werkgever in Niemeskant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Niemeskant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Niemeskant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Niemeskant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Niemeskant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Niemeskant of met bevallingsverlof bent in Niemeskant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Niemeskant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Niemeskant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Niemeskant
 • Als u in Niemeskant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Niemeskant wilt opnemen;
 • Omdat u in Niemeskant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Niemeskant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Niemeskant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Niemeskant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Niemeskant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Niemeskant. Uitzonderingen in Niemeskant;
 • Als uw werkgever in Niemeskant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Niemeskant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Niemeskant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Niemeskant niet geschikt voor uw werk in Niemeskant of
 • u functioneert niet voldoende in Niemeskant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Niemeskant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Niemeskant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Niemeskant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Niemeskant verblijft, dan mag uw werkgever in Niemeskant u eveneens wel ontslaan.