Ontslag Niekerk

Uw werkgever in Niekerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Niekerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Niekerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Niekerk. Uw werkgever in Niekerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Niekerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Niekerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Niekerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Niekerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Niekerk of met bevallingsverlof bent in Niekerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Niekerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Niekerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Niekerk
 • Als u in Niekerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Niekerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Niekerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Niekerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Niekerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Niekerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Niekerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Niekerk. Uitzonderingen in Niekerk;
 • Als uw werkgever in Niekerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Niekerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Niekerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Niekerk niet geschikt voor uw werk in Niekerk of
 • u functioneert niet voldoende in Niekerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Niekerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Niekerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Niekerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Niekerk verblijft, dan mag uw werkgever in Niekerk u eveneens wel ontslaan.