Ontslag Niehove

Uw werkgever in Niehove mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Niehove zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Niehove

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Niehove. Uw werkgever in Niehove mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Niehove arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Niehove niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Niehove te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Niehove u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Niehove of met bevallingsverlof bent in Niehove.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Niehove kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Niehove die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Niehove
 • Als u in Niehove lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Niehove wilt opnemen;
 • Omdat u in Niehove lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Niehove lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Niehove wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Niehove op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Niehove

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Niehove. Uitzonderingen in Niehove;
 • Als uw werkgever in Niehove bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Niehove aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Niehove gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Niehove niet geschikt voor uw werk in Niehove of
 • u functioneert niet voldoende in Niehove.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Niehove

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Niehove niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Niehove of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Niehove verblijft, dan mag uw werkgever in Niehove u eveneens wel ontslaan.