Ontslag Niebert

Uw werkgever in Niebert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Niebert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Niebert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Niebert. Uw werkgever in Niebert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Niebert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Niebert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Niebert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Niebert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Niebert of met bevallingsverlof bent in Niebert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Niebert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Niebert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Niebert
 • Als u in Niebert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Niebert wilt opnemen;
 • Omdat u in Niebert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Niebert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Niebert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Niebert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Niebert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Niebert. Uitzonderingen in Niebert;
 • Als uw werkgever in Niebert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Niebert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Niebert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Niebert niet geschikt voor uw werk in Niebert of
 • u functioneert niet voldoende in Niebert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Niebert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Niebert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Niebert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Niebert verblijft, dan mag uw werkgever in Niebert u eveneens wel ontslaan.