Ontslag Nibbixwoud

Uw werkgever in Nibbixwoud mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nibbixwoud zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nibbixwoud

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nibbixwoud. Uw werkgever in Nibbixwoud mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nibbixwoud arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nibbixwoud niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nibbixwoud te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nibbixwoud u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nibbixwoud of met bevallingsverlof bent in Nibbixwoud.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nibbixwoud kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nibbixwoud die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nibbixwoud
 • Als u in Nibbixwoud lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nibbixwoud wilt opnemen;
 • Omdat u in Nibbixwoud lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nibbixwoud lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nibbixwoud wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nibbixwoud op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nibbixwoud

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nibbixwoud. Uitzonderingen in Nibbixwoud;
 • Als uw werkgever in Nibbixwoud bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nibbixwoud aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nibbixwoud gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nibbixwoud niet geschikt voor uw werk in Nibbixwoud of
 • u functioneert niet voldoende in Nibbixwoud.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nibbixwoud

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nibbixwoud niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nibbixwoud of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nibbixwoud verblijft, dan mag uw werkgever in Nibbixwoud u eveneens wel ontslaan.