Ontslag Niawier /nijewier

Uw werkgever in Niawier /nijewier mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Niawier /nijewier zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Niawier /nijewier

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Niawier /nijewier. Uw werkgever in Niawier /nijewier mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Niawier /nijewier arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Niawier /nijewier niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Niawier /nijewier te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Niawier /nijewier u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Niawier /nijewier of met bevallingsverlof bent in Niawier /nijewier.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Niawier /nijewier kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Niawier /nijewier die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Niawier /nijewier
 • Als u in Niawier /nijewier lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Niawier /nijewier wilt opnemen;
 • Omdat u in Niawier /nijewier lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Niawier /nijewier lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Niawier /nijewier wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Niawier /nijewier op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Niawier /nijewier

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Niawier /nijewier. Uitzonderingen in Niawier /nijewier;
 • Als uw werkgever in Niawier /nijewier bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Niawier /nijewier aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Niawier /nijewier gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Niawier /nijewier niet geschikt voor uw werk in Niawier /nijewier of
 • u functioneert niet voldoende in Niawier /nijewier.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Niawier /nijewier

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Niawier /nijewier niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Niawier /nijewier of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Niawier /nijewier verblijft, dan mag uw werkgever in Niawier /nijewier u eveneens wel ontslaan.