Ontslag Netterden

Uw werkgever in Netterden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Netterden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Netterden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Netterden. Uw werkgever in Netterden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Netterden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Netterden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Netterden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Netterden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Netterden of met bevallingsverlof bent in Netterden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Netterden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Netterden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Netterden
 • Als u in Netterden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Netterden wilt opnemen;
 • Omdat u in Netterden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Netterden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Netterden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Netterden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Netterden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Netterden. Uitzonderingen in Netterden;
 • Als uw werkgever in Netterden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Netterden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Netterden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Netterden niet geschikt voor uw werk in Netterden of
 • u functioneert niet voldoende in Netterden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Netterden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Netterden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Netterden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Netterden verblijft, dan mag uw werkgever in Netterden u eveneens wel ontslaan.