Ontslag Nettelhorst

Uw werkgever in Nettelhorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nettelhorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nettelhorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nettelhorst. Uw werkgever in Nettelhorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nettelhorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nettelhorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nettelhorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nettelhorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nettelhorst of met bevallingsverlof bent in Nettelhorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nettelhorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nettelhorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nettelhorst
 • Als u in Nettelhorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nettelhorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Nettelhorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nettelhorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nettelhorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nettelhorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nettelhorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nettelhorst. Uitzonderingen in Nettelhorst;
 • Als uw werkgever in Nettelhorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nettelhorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nettelhorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nettelhorst niet geschikt voor uw werk in Nettelhorst of
 • u functioneert niet voldoende in Nettelhorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nettelhorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nettelhorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nettelhorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nettelhorst verblijft, dan mag uw werkgever in Nettelhorst u eveneens wel ontslaan.