Ontslag Netersel

Uw werkgever in Netersel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Netersel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Netersel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Netersel. Uw werkgever in Netersel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Netersel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Netersel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Netersel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Netersel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Netersel of met bevallingsverlof bent in Netersel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Netersel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Netersel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Netersel
 • Als u in Netersel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Netersel wilt opnemen;
 • Omdat u in Netersel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Netersel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Netersel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Netersel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Netersel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Netersel. Uitzonderingen in Netersel;
 • Als uw werkgever in Netersel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Netersel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Netersel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Netersel niet geschikt voor uw werk in Netersel of
 • u functioneert niet voldoende in Netersel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Netersel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Netersel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Netersel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Netersel verblijft, dan mag uw werkgever in Netersel u eveneens wel ontslaan.