Ontslag Nessersluis

Uw werkgever in Nessersluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nessersluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nessersluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nessersluis. Uw werkgever in Nessersluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nessersluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nessersluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nessersluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nessersluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nessersluis of met bevallingsverlof bent in Nessersluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nessersluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nessersluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nessersluis
 • Als u in Nessersluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nessersluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Nessersluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nessersluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nessersluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nessersluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nessersluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nessersluis. Uitzonderingen in Nessersluis;
 • Als uw werkgever in Nessersluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nessersluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nessersluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nessersluis niet geschikt voor uw werk in Nessersluis of
 • u functioneert niet voldoende in Nessersluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nessersluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nessersluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nessersluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nessersluis verblijft, dan mag uw werkgever in Nessersluis u eveneens wel ontslaan.