Ontslag Nes aan de amstel

Uw werkgever in Nes aan de amstel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nes aan de amstel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nes aan de amstel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nes aan de amstel. Uw werkgever in Nes aan de amstel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nes aan de amstel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nes aan de amstel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nes aan de amstel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nes aan de amstel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nes aan de amstel of met bevallingsverlof bent in Nes aan de amstel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nes aan de amstel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nes aan de amstel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nes aan de amstel
 • Als u in Nes aan de amstel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nes aan de amstel wilt opnemen;
 • Omdat u in Nes aan de amstel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nes aan de amstel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nes aan de amstel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nes aan de amstel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nes aan de amstel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nes aan de amstel. Uitzonderingen in Nes aan de amstel;
 • Als uw werkgever in Nes aan de amstel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nes aan de amstel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nes aan de amstel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nes aan de amstel niet geschikt voor uw werk in Nes aan de amstel of
 • u functioneert niet voldoende in Nes aan de amstel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nes aan de amstel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nes aan de amstel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nes aan de amstel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nes aan de amstel verblijft, dan mag uw werkgever in Nes aan de amstel u eveneens wel ontslaan.