Ontslag Abbenes

Uw werkgever in Abbenes mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Abbenes zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Abbenes

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Abbenes. Uw werkgever in Abbenes mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Abbenes arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Abbenes niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Abbenes te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Abbenes u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Abbenes of met bevallingsverlof bent in Abbenes.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Abbenes kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Abbenes die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Abbenes
 • Als u in Abbenes lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Abbenes wilt opnemen;
 • Omdat u in Abbenes lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Abbenes lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Abbenes wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Abbenes op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Abbenes

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Abbenes. Uitzonderingen in Abbenes;
 • Als uw werkgever in Abbenes bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Abbenes aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Abbenes gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Abbenes niet geschikt voor uw werk in Abbenes of
 • u functioneert niet voldoende in Abbenes.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Abbenes

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Abbenes niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Abbenes of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Abbenes verblijft, dan mag uw werkgever in Abbenes u eveneens wel ontslaan.