Ontslag Nerhoven

Uw werkgever in Nerhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nerhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nerhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nerhoven. Uw werkgever in Nerhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nerhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nerhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nerhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nerhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nerhoven of met bevallingsverlof bent in Nerhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nerhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nerhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nerhoven
 • Als u in Nerhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nerhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Nerhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nerhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nerhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nerhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nerhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nerhoven. Uitzonderingen in Nerhoven;
 • Als uw werkgever in Nerhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nerhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nerhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nerhoven niet geschikt voor uw werk in Nerhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Nerhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nerhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nerhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nerhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nerhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Nerhoven u eveneens wel ontslaan.