Ontslag Nergena

Uw werkgever in Nergena mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nergena zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nergena

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nergena. Uw werkgever in Nergena mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nergena arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nergena niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nergena te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nergena u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nergena of met bevallingsverlof bent in Nergena.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nergena kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nergena die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nergena
 • Als u in Nergena lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nergena wilt opnemen;
 • Omdat u in Nergena lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nergena lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nergena wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nergena op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nergena

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nergena. Uitzonderingen in Nergena;
 • Als uw werkgever in Nergena bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nergena aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nergena gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nergena niet geschikt voor uw werk in Nergena of
 • u functioneert niet voldoende in Nergena.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nergena

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nergena niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nergena of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nergena verblijft, dan mag uw werkgever in Nergena u eveneens wel ontslaan.