Ontslag Nekkeveld

Uw werkgever in Nekkeveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nekkeveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nekkeveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nekkeveld. Uw werkgever in Nekkeveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nekkeveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nekkeveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nekkeveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nekkeveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nekkeveld of met bevallingsverlof bent in Nekkeveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nekkeveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nekkeveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nekkeveld
 • Als u in Nekkeveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nekkeveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Nekkeveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nekkeveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nekkeveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nekkeveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nekkeveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nekkeveld. Uitzonderingen in Nekkeveld;
 • Als uw werkgever in Nekkeveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nekkeveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nekkeveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nekkeveld niet geschikt voor uw werk in Nekkeveld of
 • u functioneert niet voldoende in Nekkeveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nekkeveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nekkeveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nekkeveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nekkeveld verblijft, dan mag uw werkgever in Nekkeveld u eveneens wel ontslaan.