Ontslag Negenhuizen

Uw werkgever in Negenhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Negenhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Negenhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Negenhuizen. Uw werkgever in Negenhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Negenhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Negenhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Negenhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Negenhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Negenhuizen of met bevallingsverlof bent in Negenhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Negenhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Negenhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Negenhuizen
 • Als u in Negenhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Negenhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Negenhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Negenhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Negenhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Negenhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Negenhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Negenhuizen. Uitzonderingen in Negenhuizen;
 • Als uw werkgever in Negenhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Negenhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Negenhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Negenhuizen niet geschikt voor uw werk in Negenhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Negenhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Negenhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Negenhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Negenhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Negenhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Negenhuizen u eveneens wel ontslaan.