Ontslag Neerstraat

Uw werkgever in Neerstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Neerstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Neerstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Neerstraat. Uw werkgever in Neerstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Neerstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Neerstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Neerstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Neerstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Neerstraat of met bevallingsverlof bent in Neerstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Neerstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Neerstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Neerstraat
 • Als u in Neerstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Neerstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Neerstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Neerstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Neerstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Neerstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Neerstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Neerstraat. Uitzonderingen in Neerstraat;
 • Als uw werkgever in Neerstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Neerstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Neerstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Neerstraat niet geschikt voor uw werk in Neerstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Neerstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Neerstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Neerstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Neerstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Neerstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Neerstraat u eveneens wel ontslaan.