Ontslag Neersteind

Uw werkgever in Neersteind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Neersteind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Neersteind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Neersteind. Uw werkgever in Neersteind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Neersteind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Neersteind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Neersteind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Neersteind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Neersteind of met bevallingsverlof bent in Neersteind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Neersteind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Neersteind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Neersteind
 • Als u in Neersteind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Neersteind wilt opnemen;
 • Omdat u in Neersteind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Neersteind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Neersteind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Neersteind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Neersteind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Neersteind. Uitzonderingen in Neersteind;
 • Als uw werkgever in Neersteind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Neersteind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Neersteind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Neersteind niet geschikt voor uw werk in Neersteind of
 • u functioneert niet voldoende in Neersteind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Neersteind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Neersteind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Neersteind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Neersteind verblijft, dan mag uw werkgever in Neersteind u eveneens wel ontslaan.