Ontslag Neerloon

Uw werkgever in Neerloon mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Neerloon zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Neerloon

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Neerloon. Uw werkgever in Neerloon mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Neerloon arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Neerloon niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Neerloon te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Neerloon u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Neerloon of met bevallingsverlof bent in Neerloon.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Neerloon kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Neerloon die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Neerloon
 • Als u in Neerloon lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Neerloon wilt opnemen;
 • Omdat u in Neerloon lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Neerloon lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Neerloon wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Neerloon op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Neerloon

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Neerloon. Uitzonderingen in Neerloon;
 • Als uw werkgever in Neerloon bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Neerloon aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Neerloon gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Neerloon niet geschikt voor uw werk in Neerloon of
 • u functioneert niet voldoende in Neerloon.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Neerloon

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Neerloon niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Neerloon of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Neerloon verblijft, dan mag uw werkgever in Neerloon u eveneens wel ontslaan.