Ontslag Neerlangel

Uw werkgever in Neerlangel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Neerlangel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Neerlangel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Neerlangel. Uw werkgever in Neerlangel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Neerlangel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Neerlangel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Neerlangel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Neerlangel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Neerlangel of met bevallingsverlof bent in Neerlangel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Neerlangel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Neerlangel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Neerlangel
 • Als u in Neerlangel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Neerlangel wilt opnemen;
 • Omdat u in Neerlangel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Neerlangel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Neerlangel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Neerlangel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Neerlangel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Neerlangel. Uitzonderingen in Neerlangel;
 • Als uw werkgever in Neerlangel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Neerlangel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Neerlangel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Neerlangel niet geschikt voor uw werk in Neerlangel of
 • u functioneert niet voldoende in Neerlangel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Neerlangel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Neerlangel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Neerlangel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Neerlangel verblijft, dan mag uw werkgever in Neerlangel u eveneens wel ontslaan.