Ontslag Neerkant

Uw werkgever in Neerkant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Neerkant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Neerkant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Neerkant. Uw werkgever in Neerkant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Neerkant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Neerkant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Neerkant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Neerkant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Neerkant of met bevallingsverlof bent in Neerkant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Neerkant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Neerkant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Neerkant
 • Als u in Neerkant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Neerkant wilt opnemen;
 • Omdat u in Neerkant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Neerkant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Neerkant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Neerkant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Neerkant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Neerkant. Uitzonderingen in Neerkant;
 • Als uw werkgever in Neerkant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Neerkant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Neerkant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Neerkant niet geschikt voor uw werk in Neerkant of
 • u functioneert niet voldoende in Neerkant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Neerkant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Neerkant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Neerkant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Neerkant verblijft, dan mag uw werkgever in Neerkant u eveneens wel ontslaan.