Ontslag Neeritter

Uw werkgever in Neeritter mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Neeritter zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Neeritter

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Neeritter. Uw werkgever in Neeritter mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Neeritter arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Neeritter niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Neeritter te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Neeritter u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Neeritter of met bevallingsverlof bent in Neeritter.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Neeritter kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Neeritter die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Neeritter
 • Als u in Neeritter lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Neeritter wilt opnemen;
 • Omdat u in Neeritter lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Neeritter lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Neeritter wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Neeritter op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Neeritter

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Neeritter. Uitzonderingen in Neeritter;
 • Als uw werkgever in Neeritter bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Neeritter aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Neeritter gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Neeritter niet geschikt voor uw werk in Neeritter of
 • u functioneert niet voldoende in Neeritter.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Neeritter

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Neeritter niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Neeritter of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Neeritter verblijft, dan mag uw werkgever in Neeritter u eveneens wel ontslaan.