Ontslag Neerijnen

Uw werkgever in Neerijnen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Neerijnen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Neerijnen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Neerijnen. Uw werkgever in Neerijnen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Neerijnen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Neerijnen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Neerijnen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Neerijnen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Neerijnen of met bevallingsverlof bent in Neerijnen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Neerijnen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Neerijnen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Neerijnen
 • Als u in Neerijnen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Neerijnen wilt opnemen;
 • Omdat u in Neerijnen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Neerijnen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Neerijnen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Neerijnen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Neerijnen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Neerijnen. Uitzonderingen in Neerijnen;
 • Als uw werkgever in Neerijnen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Neerijnen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Neerijnen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Neerijnen niet geschikt voor uw werk in Neerijnen of
 • u functioneert niet voldoende in Neerijnen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Neerijnen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Neerijnen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Neerijnen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Neerijnen verblijft, dan mag uw werkgever in Neerijnen u eveneens wel ontslaan.