Ontslag Neereind

Uw werkgever in Neereind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Neereind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Neereind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Neereind. Uw werkgever in Neereind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Neereind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Neereind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Neereind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Neereind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Neereind of met bevallingsverlof bent in Neereind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Neereind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Neereind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Neereind
 • Als u in Neereind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Neereind wilt opnemen;
 • Omdat u in Neereind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Neereind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Neereind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Neereind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Neereind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Neereind. Uitzonderingen in Neereind;
 • Als uw werkgever in Neereind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Neereind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Neereind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Neereind niet geschikt voor uw werk in Neereind of
 • u functioneert niet voldoende in Neereind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Neereind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Neereind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Neereind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Neereind verblijft, dan mag uw werkgever in Neereind u eveneens wel ontslaan.