Ontslag Neerdorp

Uw werkgever in Neerdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Neerdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Neerdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Neerdorp. Uw werkgever in Neerdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Neerdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Neerdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Neerdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Neerdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Neerdorp of met bevallingsverlof bent in Neerdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Neerdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Neerdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Neerdorp
 • Als u in Neerdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Neerdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Neerdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Neerdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Neerdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Neerdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Neerdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Neerdorp. Uitzonderingen in Neerdorp;
 • Als uw werkgever in Neerdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Neerdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Neerdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Neerdorp niet geschikt voor uw werk in Neerdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Neerdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Neerdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Neerdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Neerdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Neerdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Neerdorp u eveneens wel ontslaan.