Ontslag Neerbroek

Uw werkgever in Neerbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Neerbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Neerbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Neerbroek. Uw werkgever in Neerbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Neerbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Neerbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Neerbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Neerbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Neerbroek of met bevallingsverlof bent in Neerbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Neerbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Neerbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Neerbroek
 • Als u in Neerbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Neerbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Neerbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Neerbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Neerbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Neerbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Neerbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Neerbroek. Uitzonderingen in Neerbroek;
 • Als uw werkgever in Neerbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Neerbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Neerbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Neerbroek niet geschikt voor uw werk in Neerbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Neerbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Neerbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Neerbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Neerbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Neerbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Neerbroek u eveneens wel ontslaan.