Ontslag Neerbeek

Uw werkgever in Neerbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Neerbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Neerbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Neerbeek. Uw werkgever in Neerbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Neerbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Neerbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Neerbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Neerbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Neerbeek of met bevallingsverlof bent in Neerbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Neerbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Neerbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Neerbeek
 • Als u in Neerbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Neerbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Neerbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Neerbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Neerbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Neerbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Neerbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Neerbeek. Uitzonderingen in Neerbeek;
 • Als uw werkgever in Neerbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Neerbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Neerbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Neerbeek niet geschikt voor uw werk in Neerbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Neerbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Neerbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Neerbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Neerbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Neerbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Neerbeek u eveneens wel ontslaan.