Ontslag Neer

Uw werkgever in Neer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Neer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Neer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Neer. Uw werkgever in Neer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Neer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Neer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Neer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Neer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Neer of met bevallingsverlof bent in Neer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Neer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Neer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Neer
 • Als u in Neer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Neer wilt opnemen;
 • Omdat u in Neer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Neer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Neer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Neer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Neer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Neer. Uitzonderingen in Neer;
 • Als uw werkgever in Neer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Neer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Neer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Neer niet geschikt voor uw werk in Neer of
 • u functioneert niet voldoende in Neer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Neer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Neer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Neer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Neer verblijft, dan mag uw werkgever in Neer u eveneens wel ontslaan.