Ontslag Neede

Uw werkgever in Neede mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Neede zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Neede

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Neede. Uw werkgever in Neede mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Neede arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Neede niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Neede te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Neede u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Neede of met bevallingsverlof bent in Neede.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Neede kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Neede die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Neede
 • Als u in Neede lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Neede wilt opnemen;
 • Omdat u in Neede lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Neede lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Neede wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Neede op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Neede

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Neede. Uitzonderingen in Neede;
 • Als uw werkgever in Neede bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Neede aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Neede gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Neede niet geschikt voor uw werk in Neede of
 • u functioneert niet voldoende in Neede.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Neede

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Neede niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Neede of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Neede verblijft, dan mag uw werkgever in Neede u eveneens wel ontslaan.