Ontslag Nederwoud

Uw werkgever in Nederwoud mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nederwoud zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nederwoud

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nederwoud. Uw werkgever in Nederwoud mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nederwoud arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nederwoud niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nederwoud te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nederwoud u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nederwoud of met bevallingsverlof bent in Nederwoud.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nederwoud kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nederwoud die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nederwoud
 • Als u in Nederwoud lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nederwoud wilt opnemen;
 • Omdat u in Nederwoud lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nederwoud lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nederwoud wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nederwoud op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nederwoud

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nederwoud. Uitzonderingen in Nederwoud;
 • Als uw werkgever in Nederwoud bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nederwoud aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nederwoud gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nederwoud niet geschikt voor uw werk in Nederwoud of
 • u functioneert niet voldoende in Nederwoud.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nederwoud

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nederwoud niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nederwoud of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nederwoud verblijft, dan mag uw werkgever in Nederwoud u eveneens wel ontslaan.