Ontslag Nederwetten

Uw werkgever in Nederwetten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nederwetten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nederwetten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nederwetten. Uw werkgever in Nederwetten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nederwetten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nederwetten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nederwetten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nederwetten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nederwetten of met bevallingsverlof bent in Nederwetten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nederwetten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nederwetten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nederwetten
 • Als u in Nederwetten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nederwetten wilt opnemen;
 • Omdat u in Nederwetten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nederwetten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nederwetten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nederwetten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nederwetten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nederwetten. Uitzonderingen in Nederwetten;
 • Als uw werkgever in Nederwetten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nederwetten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nederwetten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nederwetten niet geschikt voor uw werk in Nederwetten of
 • u functioneert niet voldoende in Nederwetten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nederwetten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nederwetten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nederwetten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nederwetten verblijft, dan mag uw werkgever in Nederwetten u eveneens wel ontslaan.