Ontslag Nederweerterdijk

Uw werkgever in Nederweerterdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nederweerterdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nederweerterdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nederweerterdijk. Uw werkgever in Nederweerterdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nederweerterdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nederweerterdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nederweerterdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nederweerterdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nederweerterdijk of met bevallingsverlof bent in Nederweerterdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nederweerterdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nederweerterdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nederweerterdijk
 • Als u in Nederweerterdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nederweerterdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Nederweerterdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nederweerterdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nederweerterdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nederweerterdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nederweerterdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nederweerterdijk. Uitzonderingen in Nederweerterdijk;
 • Als uw werkgever in Nederweerterdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nederweerterdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nederweerterdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nederweerterdijk niet geschikt voor uw werk in Nederweerterdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Nederweerterdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nederweerterdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nederweerterdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nederweerterdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nederweerterdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Nederweerterdijk u eveneens wel ontslaan.