Ontslag Nederweert-eind

Uw werkgever in Nederweert-eind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nederweert-eind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nederweert-eind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nederweert-eind. Uw werkgever in Nederweert-eind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nederweert-eind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nederweert-eind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nederweert-eind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nederweert-eind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nederweert-eind of met bevallingsverlof bent in Nederweert-eind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nederweert-eind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nederweert-eind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nederweert-eind
 • Als u in Nederweert-eind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nederweert-eind wilt opnemen;
 • Omdat u in Nederweert-eind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nederweert-eind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nederweert-eind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nederweert-eind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nederweert-eind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nederweert-eind. Uitzonderingen in Nederweert-eind;
 • Als uw werkgever in Nederweert-eind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nederweert-eind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nederweert-eind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nederweert-eind niet geschikt voor uw werk in Nederweert-eind of
 • u functioneert niet voldoende in Nederweert-eind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nederweert-eind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nederweert-eind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nederweert-eind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nederweert-eind verblijft, dan mag uw werkgever in Nederweert-eind u eveneens wel ontslaan.