Ontslag Nederweert

Uw werkgever in Nederweert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nederweert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nederweert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nederweert. Uw werkgever in Nederweert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nederweert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nederweert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nederweert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nederweert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nederweert of met bevallingsverlof bent in Nederweert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nederweert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nederweert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nederweert
 • Als u in Nederweert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nederweert wilt opnemen;
 • Omdat u in Nederweert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nederweert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nederweert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nederweert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nederweert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nederweert. Uitzonderingen in Nederweert;
 • Als uw werkgever in Nederweert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nederweert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nederweert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nederweert niet geschikt voor uw werk in Nederweert of
 • u functioneert niet voldoende in Nederweert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nederweert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nederweert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nederweert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nederweert verblijft, dan mag uw werkgever in Nederweert u eveneens wel ontslaan.