Ontslag Nederland

Uw werkgever in Nederland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nederland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nederland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nederland. Uw werkgever in Nederland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nederland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nederland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nederland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nederland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nederland of met bevallingsverlof bent in Nederland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nederland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nederland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nederland
 • Als u in Nederland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nederland wilt opnemen;
 • Omdat u in Nederland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nederland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nederland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nederland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nederland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nederland. Uitzonderingen in Nederland;
 • Als uw werkgever in Nederland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nederland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nederland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nederland niet geschikt voor uw werk in Nederland of
 • u functioneert niet voldoende in Nederland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nederland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nederland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nederland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nederland verblijft, dan mag uw werkgever in Nederland u eveneens wel ontslaan.