Ontslag Nederhorst den berg

Uw werkgever in Nederhorst den berg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nederhorst den berg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nederhorst den berg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nederhorst den berg. Uw werkgever in Nederhorst den berg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nederhorst den berg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nederhorst den berg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nederhorst den berg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nederhorst den berg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nederhorst den berg of met bevallingsverlof bent in Nederhorst den berg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nederhorst den berg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nederhorst den berg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nederhorst den berg
 • Als u in Nederhorst den berg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nederhorst den berg wilt opnemen;
 • Omdat u in Nederhorst den berg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nederhorst den berg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nederhorst den berg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nederhorst den berg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nederhorst den berg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nederhorst den berg. Uitzonderingen in Nederhorst den berg;
 • Als uw werkgever in Nederhorst den berg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nederhorst den berg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nederhorst den berg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nederhorst den berg niet geschikt voor uw werk in Nederhorst den berg of
 • u functioneert niet voldoende in Nederhorst den berg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nederhorst den berg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nederhorst den berg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nederhorst den berg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nederhorst den berg verblijft, dan mag uw werkgever in Nederhorst den berg u eveneens wel ontslaan.