Ontslag Nederheide

Uw werkgever in Nederheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nederheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nederheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nederheide. Uw werkgever in Nederheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nederheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nederheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nederheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nederheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nederheide of met bevallingsverlof bent in Nederheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nederheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nederheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nederheide
 • Als u in Nederheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nederheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Nederheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nederheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nederheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nederheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nederheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nederheide. Uitzonderingen in Nederheide;
 • Als uw werkgever in Nederheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nederheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nederheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nederheide niet geschikt voor uw werk in Nederheide of
 • u functioneert niet voldoende in Nederheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nederheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nederheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nederheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nederheide verblijft, dan mag uw werkgever in Nederheide u eveneens wel ontslaan.