Ontslag Nederbiel

Uw werkgever in Nederbiel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nederbiel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nederbiel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nederbiel. Uw werkgever in Nederbiel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nederbiel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nederbiel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nederbiel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nederbiel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nederbiel of met bevallingsverlof bent in Nederbiel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nederbiel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nederbiel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nederbiel
 • Als u in Nederbiel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nederbiel wilt opnemen;
 • Omdat u in Nederbiel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nederbiel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nederbiel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nederbiel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nederbiel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nederbiel. Uitzonderingen in Nederbiel;
 • Als uw werkgever in Nederbiel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nederbiel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nederbiel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nederbiel niet geschikt voor uw werk in Nederbiel of
 • u functioneert niet voldoende in Nederbiel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nederbiel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nederbiel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nederbiel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nederbiel verblijft, dan mag uw werkgever in Nederbiel u eveneens wel ontslaan.