Ontslag Nederasselt

Uw werkgever in Nederasselt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nederasselt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nederasselt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nederasselt. Uw werkgever in Nederasselt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nederasselt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nederasselt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nederasselt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nederasselt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nederasselt of met bevallingsverlof bent in Nederasselt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nederasselt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nederasselt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nederasselt
 • Als u in Nederasselt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nederasselt wilt opnemen;
 • Omdat u in Nederasselt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nederasselt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nederasselt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nederasselt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nederasselt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nederasselt. Uitzonderingen in Nederasselt;
 • Als uw werkgever in Nederasselt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nederasselt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nederasselt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nederasselt niet geschikt voor uw werk in Nederasselt of
 • u functioneert niet voldoende in Nederasselt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nederasselt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nederasselt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nederasselt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nederasselt verblijft, dan mag uw werkgever in Nederasselt u eveneens wel ontslaan.