Ontslag Neder-hardinxveld

Uw werkgever in Neder-hardinxveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Neder-hardinxveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Neder-hardinxveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Neder-hardinxveld. Uw werkgever in Neder-hardinxveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Neder-hardinxveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Neder-hardinxveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Neder-hardinxveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Neder-hardinxveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Neder-hardinxveld of met bevallingsverlof bent in Neder-hardinxveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Neder-hardinxveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Neder-hardinxveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Neder-hardinxveld
 • Als u in Neder-hardinxveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Neder-hardinxveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Neder-hardinxveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Neder-hardinxveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Neder-hardinxveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Neder-hardinxveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Neder-hardinxveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Neder-hardinxveld. Uitzonderingen in Neder-hardinxveld;
 • Als uw werkgever in Neder-hardinxveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Neder-hardinxveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Neder-hardinxveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Neder-hardinxveld niet geschikt voor uw werk in Neder-hardinxveld of
 • u functioneert niet voldoende in Neder-hardinxveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Neder-hardinxveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Neder-hardinxveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Neder-hardinxveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Neder-hardinxveld verblijft, dan mag uw werkgever in Neder-hardinxveld u eveneens wel ontslaan.