Ontslag Nattenhoven

Uw werkgever in Nattenhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nattenhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nattenhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nattenhoven. Uw werkgever in Nattenhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nattenhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nattenhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nattenhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nattenhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nattenhoven of met bevallingsverlof bent in Nattenhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nattenhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nattenhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nattenhoven
 • Als u in Nattenhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nattenhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Nattenhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nattenhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nattenhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nattenhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nattenhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nattenhoven. Uitzonderingen in Nattenhoven;
 • Als uw werkgever in Nattenhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nattenhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nattenhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nattenhoven niet geschikt voor uw werk in Nattenhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Nattenhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nattenhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nattenhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nattenhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nattenhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Nattenhoven u eveneens wel ontslaan.